24. septembra 2018

Presbyterstvo zboru

Zborové presbyterstvo je cirkevný orgán, ktorý spravuje zbor a tvoria ho starší zboru (z gr. presbyteros - starší), alebo tiež laickí zástupcovia zboru, ktorí sú volení na zborovom konvente členmi zboru. Z titulu funkcie sú členmi presbyterstva zborový farár a zborový dozorca. 

 

Presbyterstvo cirkevného zboru Liptovský Ondrej:

 

Zborová farárka:                Mgr. Katarína Hudáková

Zborový dozorca:               Ján Uličný

Zástupca zb. dozorcu:        Mgr. Soňa Kandríková

Kurátor:                               Ing. Milan Zuzaniak (predseda HV)

Presbyteri

Liptovský Ondrej:              Iveta Jančušková (zapisovateľka)

                                               Elena Kucháriková

                                               Andrea Lesáková

                                               Mária Lovichová

                                               Tatiana Sekeráková

Jakubovany:                        Eva Líšková (kurátorka Jakubovany)

                                               Ing. Daniel Jančuš

                                               Zdena Kunová

                                               Andrea Marková

                                               Ján Šuchtár

Konská:                               Elena Dermeková

                                              Eva Hladová

                                              Ing. Miroslav Kamhal

 

 

Presbyteri pracujú v 3 výboroch:

  • hospodársky výbor (5 členov), 
  • vnútromisijný výbor (5 členov)
  • revízny výbor (3 členovia)
Scroll Up