Pozývame našich dorasťákov na spoločný dorast do Liptovského Petra s témou “Pravda je len jedna”. Stretneme sa v piatok, 30.11.2018 o 17:30 hod. pred farou.