15. októbra 2018

Vyučovanie náboženstva a konfirmačná príprava

Vyučovanie náboženstva

Náboženstvo vyučujeme takto:

V utorok o ... hod. - škôlka v Jakubovanoch

V utorok o ... hod. - základná škola Okoličné (žiaci 6. až 9. ročníka)

 

Konfirmačná príprava

Konfirmačná príprava prebieha nasledovne:

žiaci 1. ročníka: streda o ... hod. na fare

žiaci 2. ročníka: štvrtok o .... hod. na fare

 

Prihlásiť sa na konfirmáciu je možné po dovŕšení 12. roku dieťaťa (pred dovŕšením tohto veku je potrebné požiadať o udelenie výnimky) osobne alebo telefonicky na farskom úrade.