24. septembra 2018

Detská besiedka

 
 

"Dovoľte deťom prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. Veru vám hovorím: Kto neprijme kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde doň." (Mk 10:14-15)

 

Deti od 3 do 12 rokov sa pravidelne stretávajú na detskej besiedke vždy v piatok o 16:00 hod. na fare (okrem prázdnin a sviatkov). Čaká na nich nielen množstvo hier, aktivít a zábavy, ale aj Božie slovo a veľa zaujímavých biblických príbehov a právd.

Vítané sú všetky deti :).