Počas obdobia, kedy sú naše chrámy zatvorené vysielame služby Božie z nášho cirkevného zboru na zborovom YouTube kanáli ECAV Liptovský Ondrej. Srdečne pozývame k sledovaniu služieb Božích prostredníctvom internetu.