Milí bratia a sestry, pozývame Vás aj v tomto roku využiť adventný čas na intenzívnejšiu duchovnú prípravu nielen k nastávajúcim sviatkom, ale predovšetkým k povzbudeniu, posilneniu vo viere a náprave toho, čo by sa v našom živote nemalo vyskytovať. Počas epidémie, ktorá zasiahla celý svet, pozývame Vás k spoločným modlitbám tento raz nie v telesnom spoločenstve, ale vo svojich  domácnostiach. Budeme spojení Duchom Svätým prostredníctvom Božieho slova, modlitieb a piesní. Veríme, že Vám to prinesie radosť a pokoj do srdca. Pokiaľ Vám to povinnosti a situácia dovolí, stíšte sa o 18.00 hodine aj so svojimi domácimi. Samozrejme môžete tak urobiť aj v inom, pre Vás výhodnom čase. Nech Pán Boh požehná cestu Božieho slova do našich sŕdc! Trojjedinému Pánu Bohu patrí česť a sláva na veky!

V súbore “Adventný modlitebný týždeň” nájdete zamyslenia nad Božím slovom, modlitbu a pieseň na každý deň od pondelka do piatku.