Milí bratia a sestry, oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši sa konanie všetkých služieb Božích v našom zbore AŽ DO ODVOLANIA RUŠÍ.

Na Štedrý večer o 17:00 hod. odvysielame služby Božie z nášho cirkevného zboru na YouTube kanáli ECAV Liptovský Ondrej. Pozývame Vás tiež sledovať služby Božie v médiách. O vysielaní ďalších služieb Božích z nášho chrámu na YouTube Vás budeme priebežne informovať.

Využime túto príležitosť aj na konanie domácich pobožností a stíšenie sa v úzkom rodinnom kruhu. Budeme sa tešiť na opätovné stretnutie v našom spoločenstve.