.

.

Posvätenie modlitebne v Konskej

14.8.2022 sa v Konskej konala slávnosť posvätenie zrekonštruovanej evanjelickej modlitebne. Úpravy zahŕňali výmenu okien za nové plastové a kompletné vymaľovanie interiéru. S vďakou oproti Pánu Bohu sme sa preto zišli, aby sme tieto vynovené priestory posvätili pre ďalšie stretávanie sa veriacich z Konskej, ale i okolitých obcí. Pozvanie na slávnosť posvätenia prijal dôstojný brat biskup VD Peter Mihoč, ktorý sa zúčastneným veriacim prihovoril slovami z knihy Exodus. V kázni zhrnul niekoľko prianí pre tento vynovený priestor s tým, aby sa pre nás všetkých stal miestom, kde budeme stretávať živého Pána Boha a čerpať posilnenie do ďalšej služby na Pánovej vinici. Slávnosť obohatilo vystúpenie zborového spevokolu a našich najmenších detí, ktoré si pre nás pripravili dve piesne, ktoré sa naučili na letnom detskom zborovom tábore.