Pozvánka na spoločný dorast v Uhorskej Vsi

Srdečne pozývame všetkých “dorasťákov” na stretnutie dorastu Horného Liptova s témou “Think different”, ktoré sa bude konať v piatok 26.10.2018. Tentokrát sa stretneme v kultúrnom dome v Uhorskej Vsi. Pôjdeme spoločne z fary o 17:30 hod. Vítaný je každý, kto by sa chcel k nám pridať. Tešíme sa na spoločný čas :).