Veľké Nehemiášovo dobrodružstvo

Jedného dňa dostal Nehemiáš od Pána Boha špeciálnu úlohu – znovu vystavať hradby okolo mesta jeho predkov, Jeruzalema. Nehemiáš poslúchol Pána Boha a vydal sa na ďalekú cestu. Musel prekonať množstvo prekážok, no keďže mu pomáhal sám Hospodin, jeho práca sa vydarila. Jeruzalem sa po mnohých rokoch mohol opäť popýšiť novými vysokými hradbami. Tento príbeh odvážneho a bohabojného Prečítať viac o Veľké Nehemiášovo dobrodružstvo[…]

Vysielanie služieb Božích z cirkevného zboru počas “lockdownu”

Milí bratia a sestry, služby Božie počas vyhláseného mimoriadneho stavu, kedy nie je možné osobne sa stretnúť v chráme, vysielame prostredníctvom nášho YouTube kanálu: “ECAV Liptovský Ondrej“ každú nedeľu vždy o 10:00 hod. Na tomto kanály je možné pozrieť si i staršie služby Božie. Srdečne Vás pozývame aj do takéhoto virtuálneho spoločenstva a prajeme Vám, Prečítať viac o Vysielanie služieb Božích z cirkevného zboru počas “lockdownu”[…]

Tri dary – Vianočný program pre deti

Milé deti, Detská misia si pripravila pre Vás malý darček v podobe Vianočného videa s názvom “Tri dary”. Pozrieť si ho môžete pod týmto článkom. Zároveň sa môžete zapojiť aj do súťaže o zaujímavé ceny tak, že odpoviete na otázky z tohto videa, ktoré sa nachádzajú v tomto formulári . Prajeme Vám požehnaný čas a Prečítať viac o Tri dary – Vianočný program pre deti[…]

Adventný modlitebný týždeň 2020

Milí bratia a sestry, pozývame Vás aj v tomto roku využiť adventný čas na intenzívnejšiu duchovnú prípravu nielen k nastávajúcim sviatkom, ale predovšetkým k povzbudeniu, posilneniu vo viere a náprave toho, čo by sa v našom živote nemalo vyskytovať. Počas epidémie, ktorá zasiahla celý svet, pozývame Vás k spoločným modlitbám tento raz nie v telesnom spoločenstve, ale vo svojich  domácnostiach. Budeme spojení Duchom Prečítať viac o Adventný modlitebný týždeň 2020[…]

Konanie služieb Božích v mesiaci december

Milí bratia a sestry, prinášame Vám prehľad služieb Božích v mesiaci december 2020. Zároveň Vám oznamujeme, že počas adventu budú bývať adventné večierne v Liptovskom Ondreji vždy v utorok o 17.00 hod., v Jakubovanoch v stredu o 17.00 hod. a v Konskej v stredu o 15.15 hod.. Zmena konania služieb Božích je možná na základe Prečítať viac o Konanie služieb Božích v mesiaci december[…]